G-ZVQCBV95YZ
 

2014年

2014年

2014年

大阪市立総合医療センター 皮膚科 シニアレジデント